cách tổ chức tiệc cocktail

Nhà tổ chức cần chú ý những gì đối với tiệc cocktail?

Nếu bữa tối tiếp sau tiệc cocktail, bạn nên phục vụ từ 6 tới 8 món khai vị, nhưng nếu không phục vụ bữa tối